Crea sito

Qingdao Seven Star Martial Art Club - Italian Branch

My Family Tree and Pictures / Albero genealogico e foto

Testo

我的七星螳螂拳家普  

My Seven Star Praying Mantis Boxing Family Tree

七星螳螂拳家谱 1

王郎 WANG LANG(于七)基祖 1610 / 1713
第一代 红文 HONG WEN 1640/1732 。
第二代 李叟 LI SOU 1670/1765 。
第三代 升肖道人 SHENG XIAO DAOREN 1712/1815。
第四代 李之剪 LI ZHI JIAN 1780/1870。
第五代 王云生 WANG YUN SHENG 1828/1920。
第六代 范旭东 FAN XU DONG 1830/1925。
第七代  林景山 LIN JING SHAN 1883/1971。
第八代  胡永福  HU YONG FU 1887/1973。
第九代  李占元  LI ZHAN YUAN 1901/1992。
第十代  陈乐平 CHEN LE PING 1955。
第十一代   达利亚 安吉罗 D’ARIA ANGELO 1965.

第十二代  DODICESIMA  GENERAZIONE  

1 泰山 ALESSANDRO MAURIZIO,

2 大威  DAVIDE  SURACE,

3   Diego Angeli,

4   Federico Andrenacci,

5   Ilario Caponi,

6   Sergio Bariani,

7 Colonna Valentina,

8   Degiorgi Giovanni,

9   Emiliano Latini,

10 Giorgio Rescia.

11 Rita Niero

12 Leonardo Colombi,

13 Giuseppe Catania,

14 Sandro Arbasino,

15 Vincenzo LoPorto


七星螳螂拳家谱 2

王郎 WANG LANG(于七)基祖 1610 / 1713
红文 HONG WEN 1640/1732 第一代。
李叟 LI SOU 1670/1765 第二代。
升肖道人 SHENG XIAO DAOREN 1712/1815 第三代。
李三剪 LI SAN JIAN 1780/1870 第四代。
王永春WANG YONG CHUN 1828/1920 第五代。
范旭东 FAN XU DONG 1830/1925 第六代。
杨维新 YANG WEI XIN 1880/1966 第七代。
肖树斌 XIAO SHU BIN 1887/1967 第八代。
李会堂 LI HUI TANG 1901/1992 第九代。
陈乐平 CHEN LE PING  1955 第十代。
达利亚 安吉罗 D’ARIA ANGELO 1965 第十一代.

第十二代  DODICESIMA GENERAZIONE

1 泰山 ALESSANDRO MAURIZIO,

2 大威  DAVIDE  SURACE,

3   Diego Angeli,

4   Federico Andrenacci,

5   Ilario Caponi,

6  Colonna Valentina,

7   Sergio Bariani,

8   Degiorgi Giovanni,

9   Emiliano Latini,

10 Giorgio Rescia,

11 Rita Niero,

12 Leonardo Colombi,

13 Sandro Arbasino,

14 Giuseppe Catania,

15 Vincenzo LoPorto.

 

七星螳螂拳家谱 3

王郎 WANG LANG(于七YU QI)基祖 1610 / 1713
红文 HONG WEN 1640/1732 第一代。
李叟 LI SOU 1670/1765 第二代。
升肖道人 SHENG XIAO DAO REN 1712/1815 第三代。
李快手LI KUAI SHOU 1780/1870 第四代。
王荣生 WANG RONG SHENG 1828/1920 第五代。
范旭东 FAN XU DONG 1830/1925 第六代。
罗光玉 LUO GUANG YU 1889 / 1944 第七代。
赵志民  ZHAO ZHI MIN 1901 / 2002 第八代。
李景荣  LI JING RONG 1947 第九代。
达利亚 安吉罗 D’ARIA ANGELO 1965 第十代。

chen le ping  e  d'aria angelo